דיור מוגן בירושלים – נופי ירושלים

pic

נופי ירושלים מנוהל על ידי דייריו – הם שותפים בקביעת המדיניות, בתהליך קבלת ההחלטות, ובהכרעה לגבי דיירים חדשים. בשל ייחודיות הבית קיימת רשימת המתנה המאפשרת למעוניינים לתכנן היום היכן יגורו מחר.
הנוף הנשקף ממרפסת נופי ירושלים
הדיירים שותפים לקביעת אורח החיים
נופי ירושלים היא חברה לתועלת ציבור שלא למטרות רווח (מלכ”ר) שכלל דייריה חברים בה.
אחת לשנה מתקיימת אסיפה כללית של כל הדיירים, ובה מוגשים דין וחשבון ומאזן שנתי לאישור.
האסיפה הכללית בוחרת ועד מנהל הקובע את מדיניות הבית יחד עם שני נציגי ציבור.

התקשרו עכשיו 0526233330